Vi som presenterar vår verksamhet här är Clara Lindberg och Lena Strömberg. Vi är diplomerade bildterapeuter och tillhör SRBt, Svenska riksförbundet för bildterapeuter.

 svenka riksförbundet för bildterapeuter